Auto Click 3.1.2


Bạn có một lượng lớn công việc cần lặp lại nhiều lần không? Và bạn chán ngấy với điều đó. Bạn có thể đang tìm kiếm một ai đó hoặc trẻ em để làm nhiệm vụ này cho bạn. Đây là một công cụ hoặc phần mềm tự động thực hiện tác vụ này cho bạn. Có, đó là Auto Click 3.1.2. Công cụ này rất đơn giản để cấu hình hoặc sử dụng.

Auto Clicker là một công cụ nhỏ cung cấp cho bạn các cú click chuột tự động. Bạn phải làm cho vị trí chính xác của con chuột của bạn và sau đó mô phỏng quá trình nhấp qua Auto Clicker. Đây là một ứng dụng rất hữu ích khi bạn có một nhiệm vụ tốn thời gian.

Phần mềm này tập trung vào tính năng thú vị nhất của nguyên tắc ghi lại và phát lại. Nếu bạn phải thực hiện nhiều lần nhấp chuột trên nhiều địa điểm thì bạn có thể ghi lại chuyển động của chuột bằng cách nhấp vào khu vực cụ thể của màn hình. Khi bạn muốn sử dụng dịch vụ nhấp tự động, hãy khởi chạy phần mềm này và nhấn F8 để cho phép Trình nhấp tự động xử lý con chuột của bạn. Ngoài ra, hãy nhấp vào bản ghi của bạn để bắt đầu các nhấp chuột mong muốn.

Nếu bạn muốn sử dụng phần mềm này, bạn cần phải biết rằng nó hoạt động như thế nào. Nó có thể khó sử dụng lần đầu tiên. Ban đầu, bạn cần đặt điểm chuột mà bạn muốn được bấm. Ví dụ: nếu nhiệm vụ của bạn là nhấp vào nút cách khác thì bạn nên đặt trước hai điểm cho một con chuột, Điểm một là nút thứ nhất của bạn và trỏ hai là nút thứ 2 của bạn. Một lần, bạn đã lưu bản ghi này rồi nhấn F8 để bắt đầu tác vụ này tự động.

Download Auto Click 3.1.2

download

Tính năng, đặc điểm

  1. Với công cụ này, bạn có thể thực hiện tự động nhấp chuột.
  2. bạn có thể thực hiện một nhấp chuột liên tục mà không chú ý.
  3. Nó cung cấp tùy chọn nhấp chuột được lập trình, trong đó bạn có thể ghi lại vị trí của con chuột.
  4. It hoạt động khi có rất nhiều công việc nhàm chán click được chỉ định.

Hạn chế:

Có một nhược điểm của Trình nhấp tự động mà bạn không thể kiểm soát thời gian. Trong một số trường hợp, nhấp chuột là cần thiết sau khoảng thời gian của giây nhưng điều này không chăm sóc điều này. Nó nhấp ngẫu nhiên nhanh. Điều duy nhất bạn có thể kiểm soát là tần số nhưng nó được sử dụng trong trường hợp hiếm hoi.

Nó có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ phức tạp nhưng toàn bộ kịch bản phải được ghi lại trước khi khởi chạy phần mềm. Nhưng nó cũng không thành công khi kiểm tra hình ảnh xác thực và robot đến do lưu lượng truy cập bất thường trên internet.

Tóm lại, Tự động bấm không hữu ích trong nhiệm vụ lặp lại phức tạp. Nhưng vì nó là miễn phí nên bạn có thể sử dụng nó cho các nhiệm vụ đơn giản. Ví dụ, khi bạn sẽ quét máy tính của bạn hoặc tải xuống hoặc cài đặt phần mềm và bạn không thể ở lại trước máy tính do thiếu thời gian thì bạn có thể sử dụng phần mềm này để ngăn máy tính của bạn đi vào trạng thái ngủ. Bạn có thể cải thiện hiệu suất của máy tính ngay cả khi bạn không có mặt trước máy tính thông qua phần mềm này.

Đề xuất để cải thiện chức năng của nó
Việc điều chỉnh thời gian và ghi âm phải được thực hiện trong cùng một cửa sổ thay vì cung cấp tính năng này một cách riêng biệt. Và khoảng cách thời gian giữa nhấp chuột cũng phải được quản lý.