Download Auto Click 2.1


Như chúng ta đều biết, một hành động lặp đi lặp lại thường mang lại cho chúng ta cảm giác chán nản, và do đó, nhấp chuột. May mắn thay, chúng tôi có một công cụ có thể hệ thống hóa các nhấp chuột chỉ với một vài phím tắt đơn giản. Một công cụ như vậy là Auto Click 2.1.

Auto Click 2.1 là gì?

Auto Click 2.1 cho phép bạn thực hiện cài đặt để nhấp chuột phải, nhấp chuột trái hoặc nhấp đúp vào bất kỳ thư mục, biểu tượng hoặc nút nào trên màn hình PC của bạn.Download Autoclick 2.1


Download Auto Click 2.2

Làm thế nào nó hoạt động?

Đầu tiên, trong Auto Click 2.1, bạn cần phải thiết lập các thông số bao gồm thời gian, tọa độ, phím tắt và thao tác nhấp chuột (nút chuột trái hoặc nút chuột phải). Sau đó, bạn trỏ con trỏ đến mục bạn muốn nhấp, chương trình sẽ tự động thực hiện hành động theo yêu cầu của bạn.

Auto Click 2.1 hữu ích cho chúng ta như thế nào?

Bằng cách sử dụng AutoClick 2.1, người dùng cũng có thể lên lịch nhấp chuột tự động. Do đó, bạn có thể chọn nhấp chuột để thực hiện tiếp theo. Ví dụ: bạn đang đọc tài liệu điện tử, bạn có thể đặt thời gian cho các nhấp chuột tự động sau mỗi 2 phút để chương trình chuyển sang trang tiếp theo.

Một số tính năng của Autoclick được đưa ra dưới đây

Hiển thị hoạt động chi tiết: Bạn có thể hiển thị chi tiết về hoạt động và khoảng thời gian giữa mỗi lần nhấp. Bạn có thể chọn điểm của con chuột. Nó cho phép bạn di chuyển giữa các điểm chuột đã chọn. Bạn có thể chèn tổ hợp phím và đặt thời gian giữa các hoạt động và hành động.

Hỗ trợ phím tắt: tự động nhấn hỗ trợ một số phím chức năng. Các phím F3 và F4 có thể được sử dụng để khởi động và tắt máy và trên các công cụ trên giao diện chương trình.

Nhấp vào vị trí mong muốn: Tự động nhấp để lặp lại thao tác trên điểm mong muốn.

Số lần nhấp qua theo thứ tự: Nhấp chuột tự động hỗ trợ thứ tự nhấp chuột. Bạn có thể nhấp vào một điểm cụ thể theo thứ tự được chỉ định.

Bằng cách sử dụng Tự động nhấp, cơ hội nhấp chuột không chủ ý của bạn tại nơi làm việc giảm đi bằng cách làm việc theo cách mượt mà hơn để nhấp và giữ con trỏ.